Z czego składa się mundur strażacki?


Pracownicy Straży Pożarnej, zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej, posiadają przywilej noszenia munduru. Są to tak właściwie trzy mundury, które zakłada się w zależności od okazji. Noszenie każdego z nich to dla strażaka powód do dumy, a także wyznacznik przynależności do społeczności polskiego pożarnictwa. Jest to również konieczność dbania o odpowiednią prezencję.

Elementy munduru strażackiego 

W skład umundurowania strażackiego wchodzą tak właściwie trzy mundury, które noszone są w zależności od okazji. Są to: 

Każdy z wyżej wymienionych strojów składa się z innych elementów. 

Koszarowy mundur strażacki to strój najwygodniejszy, zakładany podczas zabezpieczania imprez czy świąt, prowadzenia pogadanek, szkoleń, a także w trakcie zawodów, choć tu regulamin przewiduje dodatkowe elementy poza podstawowymi częściami ubioru koszarowego. W skład munduru wchodzą: 

Mundur galowy zakładany jest przy okazji wszelkich ważniejszych świąt: strażackich, państwowych, kościelnych oraz w sytuacjach oficjalnego reprezentowania straży pożarnej. W skład umundurowania galowego wchodzą: 

Mundur bojowy potocznie można opisać jako “ubranie robocze” strażaków. To właśnie w tym stroju ratownicy wyjeżdżają na akcje i wypełniają swoje zadania. Elementy tego ubioru są tak przygotowane, aby zapewnić strażakowi bezpieczeństwo podczas pracy. W skład umundurowania bojowego wchodzą: 

W przypadku ubioru bojowego szczególnie istotna jest dbałość o szczegóły. Jakiekolwiek niedociągnięcia w wykonaniu jednego z elementów munduru mogą mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa strażaka. Również sam ratownik musi pilnować, aby strój bojowy zakładać uważnie.


Wróć do bloga